XII PRZEGLĄD MAKROREGIONALY

BANER WWW

Karta zgoszenionwa: Pobierz Plik ...

Informacja dla szkół: Pobierz Plik ...

 
Projekt architektoniczno-budowlany pracowni artystycznych i realizacyjnych oraz auli w Liceum Plastycznym w Poznaniu

mkidn 01 cmykZakończono realizację zadania pn.:
 „Projekt architektoniczno-budowlany pracowni artystycznych i realizacyjnych oraz auli w Liceum Plastycznym w Poznaniu”,
w ramach Programu – „Rozwój infrastruktury kultury” , Priorytetu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
W ramach zadania sporządzono projekt architektoniczno- budowlany, który został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę decyzją Nr 1892/2016.

Więcej…
 
Biennale - 2016 - wyniki

Protkorół z posiedzenia: Pobierz plik...

BANER WWW

Regulamin: Pobierz plik ...

 

Więcej…
 
Rekolekcje 2016

Plan rekolekcji: Pobierz plik...

 
X edycja konkursu

 

LP konkurs2017

Regulamin:  Pobierz plik...