KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem dyrektora PLSP w Poznaniu z dnia 26.03.2020,
(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem CoViD-19)
 
zostaje przedłużony semestr II dla uczniów klas IV od 03 do 17 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie do tego czasu obowiązuje obecny plan lekcji.

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

(Data publikacji: 15.04.2020)

Plan obowiązujący od 20.04.2020

Link do strony z planem. Kliknij, aby przejść....

12345

Dokumenty szkolne

Statut szkoły. Pobierz plik zawierający statut szkoły ...

Regulamin egzaminu dyplomowego. Pobierz plik zawierający Regulamin egzaminu dyplomowego

 

 

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I USPRAWIEDLIWIEŃ NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE (załącznik do statutu nr 13). Pobierz plik...

 

Zwolnienie z  W-Fu – Oświadczenie rodzica. Pobierz plik...

Zwolnienie ucznia przez rodzica. Pobierz plik...

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez rodzica. Pobierz plik...

Oświadczenie ucznia pełnoletniego. Pobierz plik...

Usprawiedliwienie nieobecności przez ucznia pełnoletniego. Pobierz plik...

Program Wychowawczy i Profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczy w roku szkolnym 2019/2020. Pobierz plik...

Terminarz

Terminarz na I semestr roku szkolnego 2019/2020 (aktualizacja 01.10.2019r.). Pobierz plik...

 

Dyżury

Dyżury nauczycieli dla rodziców i opiekunów uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Pobierz plik ...

Podręczniki

Szkolny zestaw podrecznikow dla klasy 1 po gimnazjum: Pobierz plik ...

Szkolny zestaw podrecznikow dla klasy 1 po klasie 8 szkoly podstawowej: Pobierz plik ...

Logo

Logo Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu:

Pobierz plik pdf ...

Pobierz plik pdf ...

 

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608