Wyniki egzaminu wstępnego 2020/2021

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do podjęcia nauki w PLSP potwierdzają chęć podjęcia nauki w szkole uzupełniając dokumenty do 07 sierpnia 2020 r. do godz. 13:00.

Sekretariat przyjmuje niżej wymienione komplety dokumentów w dniach 27 lipca - 07 sierpnia br. w godzinach 9:00 - 13:00

                - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

                - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

                - 3 fotografie legitymacyjne

                - świadectwo (karta) zdrowia z Gabinetu Pielęgniarskiego szkoły podstawowej

                - posiadana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ( jeżeli taka jest wydana),

                - dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art.150 Ustawy Prawo Oświatowe.

Ostateczna lista osób przyjętych do klas pierwszych Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych ogłoszona zostanie na stronie szkoły dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz. 13:00.

Zobacz plik z wynikami: Wyniki egzaminu wstępnego 2020/2021

 

REKRUTACJA 2020/2021

BANER WWW

Procedura PDF: Pobierz plik...

 

Przypominamy, że do końca czerwca br. należy dostarczyć skany brakujących dokumentów do rekrutacji  na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z powołaniem się na numer kandydata:

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,

- wykaz ocen za I semestr 2019/2020 potwierdzony przez szkołę,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie plastyk

Odwołane sobotnie zajęcia

Uprzejmie informujemy, że zawieszamy sobotnie warsztaty dla kandydatów do odwołania.

SZKOŁA DLA UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest publiczną, bezpłatną szkołą artystyczną. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. PLSP to szkoła z blisko 75 letnią tradycją, powstała w 1946 roku.

Edukacja

Edukacja trwa pięć lat i obejmuje kształcenie w zakresie ogólnym (przedmioty ogólnokształcące nauczane są wg podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego) oraz przedmioty artystyczne:
podstawy projektowania
projektowanie graficzne
aranżacja wnętrz
projektowanie multimedialne
rysunek
malarstwo
rzeźba
podstawy fotografii i filmu
historia sztuki
W ramach programu nauczania realizowane są dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: obowiązkowa historia sztuki od klasy pierwszej, oraz do wyboru język polski, matematyka i język angielski od klasy drugiej.

Wykształcenie / tytuł zawodowy

Nauka w PLSP kończy się egzaminem dyplomowym z głównego przedmiotu kierunkowego. Absolwenci otrzymują DYPLOM z tytułem zawodowym "plastyk" i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na ogólnie obowiązujących zasadach. Głównymi przedmiotami kierunkowymi do wyboru są: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE i ARANŻACJA WNĘTRZ

Plenery, konkursy, warsztaty, projekty międzynarodowe

W czasie nauki uczniowie uczestniczą w plenerach plastycznych oraz innych formach pozalekcyjnej edukacji plastycznej - warsztatach, konkursach.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów realizowany jest również program obejmujący zajęcia z historii muzyki oraz zajęcia zespołu wokalnego.
Szkoła zapewnia dodatkowe wykłady z historii sztuki i zajęcia w pracowniach artystycznych. Uczniowie prowadzą galerię szkolną, w której prezentują swoje prace.
Szkoła posiada studio fotograficzne i pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt i licencjonowane programy 2D i 3D.
Od wielu lat realizowane są projekty międzynarodowe ERASMUS+ oraz międzynarodowe wymiany kulturalne ze szkołami artystycznymi.

Kogo przyjmujemy?

Do liceum przyjmujemy uczniów uzdolnionych plastycznie, wrażliwych i ciekawych otaczającego nas świata, zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury.

Co dalej? Kto kończy naszą szkołę?

Absolwenci podejmują naukę na polskich i zagranicznych uczelniach artystycznych lub pracują w agencjach reklamowych i zespołach projektowych lub architektonicznych.
Szkołę ukończyło blisko 3000 osób. Wielu z nich osiągnęło znaczące sukcesy zawodowe.
Wśród absolwentów są wybitni polscy artyści i projektanci.

 

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608