liceum-plastyczne-w-poznaniu-przeglad-makroregionalny

 

W dniu 21 marca uczniowie 15 szkół Makroregionu Północno – Zachodniego stanęli przy sztalugach i kawaletach  w Poznańskim Liceum Plastycznym, gdzie odbywał się IX Makroregionalny Przegląd Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla uczniów Liceów Plastycznych.


Szkoły biorące udział w przeglądzie: Zespól Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy , Zespól Szkół Plastycznych w Gdyni, Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp., ZSBiP Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu, Liceum Plastyczne w Gryficach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Liceum Plastyczne  w Kaliszu, Zespół Szkół Plastycznych w Kole, Zespół Szkół  Plastycznych w Koszalinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Liceum Plastyczne w Malborku, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, Zespół Szkół Miejskich Liceum Plastyczne w Rypinie, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych We Włocławku, Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.


Komisja w składzie:


Przewodnicząca: prof. Maria Targońska – ASP Gdańsk


Członkowie: prof. Zofia Glazer – ASP Warszawa
                  prof. Jacek Dyrzyński – ASP Warszawa
                  prof. Jacek Jagielski – UA Poznań
                  prof. Wojciech Sęczawa – ASP Gdańsk
                  prof. Jerzy Nowakowski – ASP Kraków

 

oceniła prace uczestników , wyłoniła uczniów do III Ogólnopolskiego Etapu Przeglądu
oraz przedstawiła merytoryczne uwagi dotyczące ogólnego poziomu przygotowania uczestników Przeglądu:

 

Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej do oceny II etapu makroregionalnego przeglądu prac z rysunku, malarstwa i rzeźby dla uczniów szkół plastycznych, bardzo wysoko ocenia organizację spotkania i przygotowanie końcowej ekspozycji prezentującej prace uczestników. Prace przywiezione i wykonane na miejscu trakcie obligatoryjnych zajęć w profesjonalny sposób posłużyły do oceny komisji.
Doceniamy zaangażowanie i wkład pracy zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg konfrontacji przeglądu szkół plastycznych.
Komisja oceniała zakodowane prace uczestników , w skali od 1 do 10 punktów. Każdy członek komisji oceniał prace osobno, na indywidualnych kartach punktacyjnych.
Komisja doceniła życzliwą i merytoryczną atmosferę spotkania oraz bardzo dobre warunki do pracy- czytelność ekspozycji prac przedstawionych do oceny członkom komisji. Podkreślić należy możliwość skonfrontowania metod i poziom nauczania przedmiotów rysunku, malarstwa i rzeźby, reprezentowanych w szkołach plastycznych.
Wymiana doświadczeń, możliwość porównania i wyciagnięcie wniosków dla ucznia, pedagoga oraz komisji, jest celem tych konfrontacji. Komisja zwróciła uwagę na szczególny fenomen szkół artystycznych, kładących duży nacisk na indywidualizację pracy z utalentowanym plastycznie uczniem. Mówiąco utalentowanej artystycznie młodzieży, należy pamiętać o pasji i zaangażowaniu nauczycieli.
Obok bardzo wysoko ocenionych przez Komisję prac, dominują dobre i bardzo dobre, świadczące o dużych zdolnościach uczniów, jak też o talentach prowadzących pedagogów. Wszystkim nam zależy, by te spotkania owocowały najwyższym, możliwym poziomem nauczania, uzdolnionej młodzieży, dającym oczekiwane efekty.

Komisja podkreśla stworzenie wspaniałych warunków do integracji, rozmów, wymiany opinii i doświadczeń pedagogów reprezentujących szkoły plastyczne.
Pragniemy zaznaczyć miła atmosferę i gościnność organizatorów Przeglądu Szkół Makroregionu Północno-zachodniego. Mamy nadzieję, że podobne odczucia mają wszyscy uczestnicy spotkania

 

prof. Maria Targońska – przewodnicząca Komisji


Laureaci Przeglądu:


Najwyżej ocenione szkoły:


1    Zespół Szkół  Plastycznych w Koszalinie - 81 pkt.
2    Zespól Szkół Plastycznych w Gdyni – 79 pkt.
3    Zespół Szkół Plastycznych w Kole – 78,25 pkt.

 

Uczniowie zakwalifikowani Do III Etapu:


1.Płuciennik Monika -29,3 pkt.  - Zespół Szkół Plastycznych w Kole        
2.Szmelter Jolanta- 28,5 pkt.  - Zespól Szkół Plastycznych w Gdyni        
3.Ruszkowska Dorota -28,3 pkt.- Zespół Szkół  Plastycznych w Koszalinie        
4.Buzanowska Patrycja -28 pkt. - Zespól Szkół Plastycznych w Gdyni        
5.Szustakiewicz Sara -28 pkt. Zespól Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy        
6.Grabowski Łukasz -27,8 pkt. - Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp.        


Naszą szkołę reprezentowali:


Magdalena Gęborys
Agnieszka Wojciechowska
Patryk Musielak, który z ze swoją punktacją uplasował się na 10 miejscu .

 

Wszystkim uczestnikom Przeglądu serdecznie dziękujemy,  gratulujemy laureatom i ich nauczycielom!

 

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608