Kreatywne Stany Chorobowe: ADIS, HIV, RAK

0008.11.2019 r. w Galerii Miejskiej Arsenał odbył się wernisaż wystawy
"Kreatywne Stany Chorobowe: ADIS, HIV, RAK".
Wystawa poświęcona
została kwestii zdrowia i choroby w twórczości artystycznej oraz
społecznemu aktywizmowi. "To wystawa sztuki, a jednocześnie wystawa
postulująca dostęp do wiedzy" - jak mówią sami organizatorzy.
Nasi uczniowie zostali zaproszeni do współpracy przy powstawaniu
wystawy przez profesora Piotra Nathana z Uniwersytetu Artystycznego im.
Hermanna Muthesiusa w Kilonii. Pod jego kierunkiem, 48 uczniów z kl. I, II i
III zrealizowało monumentalną instalację malarską.
Ale na realizacji ogromnego malarskiego muralu się nie skończyło.
29.11.2019 r. w Arsenale 27-osobowa grupa uczniów PLSP wzięła udział
w warsztatach towarzyszących wystawie. Warsztaty zostały poprowadzone
przez edukatorkę z Fundacji Edukacji Społecznej - Agnieszkę Swiderską.
Spotkanie dotyczyło profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową oraz
wypracowania szerszego spojrzenia na zagadnienia związane z chorobami,
tj. takiego, które może wykraczać poza kwestie medyczne oraz obejmować
różnorodne społeczno-kulturowe aspekty "stanu chorobowego".
Dziękujemy Galerii Miejskiej Arsenał za inicjatywę oraz zaangażowanie nas
do realizacji tak ważnego przedsięwzięcia, a także za edukacyjną i
opiekuńczą rolę jaką w przestrzeni publicznej Arsenał zdecydował się
podjąć.

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608