Dzień ERASMUSA+

000Realizacja projektu: SUPPORTING SCHOOLS FOR BETTER EUROPE. FIGHTING XENOPHOBIA WITH EDUCATION
Dzień 21.06.2016 w Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego był niezwykły, bo niezwykłych zaprosiliśmy Gości  na międzykulturowe spotkanie i nad ważnymi problemami się pochyliliśmy.
Pani Dyrektor rozpoczęła obchody Dnia Erasmusa+ witając w murach naszej szacownej bo 70-lecie obchodzącej Szkoły znakomitych Gości:
Panią Marię Krupecką – pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Panią Alicję Kobus – wiceprzewodniczącą Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
Pana Youssefa Chadida – imama poznańskiego meczetu z muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu.
Gospodarzy w Loży Honorowej  reprezentował nasz katecheta ksiądz Dawid Stelmach.
Z powodu ograniczonego czasu jako pierwszy zabrał głos imam Chadid. Przedstawił 5 podstawowych zasad, na których opiera się islam. Omówił bardzo skrótowo księgi Koranu. Opowiadał o roli Jezusa i kulcie Jego Matki w islamie.


Następnie zabrała głos Zuzanna, młoda dziewczyna, która została z własnej woli muzułmanką. Jej dramatyczny apel o szanowanie wyborów religijnych i tolerancję wobec ludzi, którzy modlą się pięć razy dziennie zamiast dwa razy zrobił wielkie wrażenie na słuchaczach.  Trudno było zmierzyć się z opisem szykan, które są jej udziałem wyłącznie z tytułu noszenia chusty…
Po podziękowaniu za wizytę i pożegnaniu imama  przedstawiliśmy dotychczasowe dokonania w ramach realizacji projektu ERASMUS+.
Na początek obejrzeliśmy film z warsztatów profesor Karoliny Prymas-Jóżwiak, mających na celu poszukiwanie strategii konstruktywnych postaw wobec ksenofobii, rasizmu i wykluczeniu.
Następnie uczennice klasy IIIa Agnieszka i Wiktoria przedstawiły wyniki ankiety dotyczącej stereotypów i dyskryminacji.
Kolejny film pokazywał jak wypowiadaliśmy się na ten temat po angielsku:
Dyskusja dotyczyła pytań:
1.    What;s xenophobia?
2.    Why it is important to work against xenophobia?
3.    What would you do if you discobered xenophobia?
4.    In what way can you reduce xenophobia?
Następnie wyświetlone zostały pokazy zdjęć  z wyjazdów studyjnych do Szwecji i na Węgry a uczestnicy konferencji zostali poproszeni o zapoznanie się z wystawą zdjęć w holu szkoły.
Uczniom, którzy byli zaangażowani w projekt a nie zostali wytypowani przez koordynatora profesor Beatę Stefańską do wyjazdów, zostały wręczone nagrody książkowe. Byli to:
1.    Wiktoria Kowalczyk
2.    Martyna Tokarska
3.    Piotr Kamiński
4.    Wioletta Grochowy
5.    Jakub Matusewicz
6.    Hadrian Silski
7.    Ewa Wytykowska
8.    Anna Mandziak
9.    Izabella Sulczyńska
Po przerwie przyszła pora na oddanie głosu pozostałym gościom.
Pani Krupecka przedstawiła sytuację Romów, ich pochodzenie, zwyczaje, stosunek do integracji. Opowiedziała się jako przeciwnik asymilacji jako zjawiska, które skutkuje zatraceniem kultury i utratą tożsamości mniejszości.  
Pani Kobus opowiedziała, jak udało Jej się odtworzyć Gminę Żydowską w Poznaniu i jak ta instytucja funkcjonuje. Mówiła też o przejawach antysemityzmu, z którymi spotyka się nawet w czasie takich świąt jak rocznica oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, ale również  o wspaniałej współpracy m.in.  z biskupem Gądeckim. Filmy pozwoliły uświadomić nam wspólne korzenie chrześcijaństwa i judaizmu.
Na zakończenie zabrał głos ksiądz Dawid. Opowiedział o stosunku Episkopatu do uchodźców, w szczególności o korytarzach humanitarnych. Mówił o potrzebie tolerancji i miłości bliźniego  - kardynalnych zasadach chrześcijańskich.
Konferencję zakończyła profesor Ewa Sumowska, wyrażając  w imieniu wszystkich jej uczestników wyrazy wdzięczności za piękne, dobre słowa oraz konstruktywną, sprzyjającą porozumieniu atmosferę . Wyraziła przekonanie o konieczności kontynuowania takich spotkań, bo na pewno sprzyjają poznaniu i zrozumieniu, czyli są najlepszym działaniem przeciw stereotypom, dyskryminacji i mowie nienawiści.

 

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608